1.png, 380kB


Téma šperkovnice, schránky na šperky ve mne vyvolává představu úkrytu, skrýše. Vycházela jsem z geometrie, z broušeného skleněného kamene. Pestrost vnějších estetických detailů jsem redukovala na výchozí geometrický tvar mnohoúhelníku na půdorysu kruhu. Tento tvar nabízí několik možností jak do sebe skládat harmonicky zapadající strany šperkovnice. Hra není omezená, začíná se jednoduchými geometrickými tvary a končí velkou pestrou mozaikou.